Оқу әдістемелік құрал


Оқу әдістемелік құрал:

1418000 Сәулет мамандығы А-16 тобына арналған VII емтихан сұрақтары

1418000 Сәулет мамандығы А-16 тобына арналған VII семестр сұрақтары

0518000 Есеп және аудит мамандығы УиА-17 тобына арналған V семестр сұрақтары

0105000 Бастауыш білім беру мамандығы НОО-17 со тобына арналған Vсеместр сұрақтары

0201000 Құқықтану мамандығы П-17 тобына арналған V семестр сұрақтары

 0101000 Дошкольное воспитание и обучение, вопросы І семестра гр. ДО-19

 1204000 Эксплуатация водного транспорта, воспросы ІІІсеместра гр.ЭВТ-18  

 1418000 Сәулет мамандығы А-17 тобына арналған V семестр сұрақтары

 1418000 Саулет мамандығы А-18 тобына арналған ІІІ семестр сұрақтары

 0105000 Бастауыш білім беру мамандығы НОО-17 тобына арналған V семестр сұрақтары

 0103000 Дене тәрбиесі және спорт мамандығы, ФК-17 тобына арналған V семестр сұрақтары

 1104000 Теңіз техникасының электрорадио монтажшысы мамандығы, ЭРМТ-16тобына арналған VII семестр сұрақтары

 1107000 Көтергіш көлік, құрылыс, жол машина.мен жабдық.темір жол көлігінде тех. пайдалану мамандығы, ТЭМИО-17 тобына арналған V семестр сұрақтары

 0103000 Дене тәрбиесі және спорт мамандығы,ФК-19 тобына арналған І семестр сұрақтары

 0105000 Бастауыш білім беру мамандығы НОО-18 тобына арналған ІІІ семестр сұрақтары

 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение, вопросы --- семестра гр.ВТИПО-18-2

 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение, вопросы --- семестрв гр.ВТИПО-18-1

  1107000 Көтергіш көлік,құрылыс,жол машиналары мен жабдық.темір жол көлігінде техн.пайдалану мамандығы ТЭМИО-18 тобына арналған ІІІ сем сұрақтары

 1418000 Сәулет мамандығы А-19 тобына арналған І семестр сұрақтары

 1204000 Су көлігін пайдалану мамандығы, ЭВТ-17тобына арналған V семестр сұрақтары

 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение, вопросы І семестр гр.ВТиПО-19

 1204000 Эксплуатация водного транспорта, вопросы - семестра гр.ЭВТ-19

 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығы, СЭЗ-19 тобына арналған І семестр сұрақтары

 0105000 Бастауыш білім беру мамандығы НОО-19 тобына арналған І семестр сұрақтары

 0201000 Құқықтану мамандығы П-19 тобына арналған І семестр сұрақтары

 1304000 Вычислительная техника и ПО, вопросы V семестра гр.ВТИПО-17

 0201000 Құқықтану мамандығы, П-18 тобына арналған ІІІ семестр сұрақтары

 0201000 Правоведение, вопросы V семестр гр.П-17,3рус

 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы, ДО-17тобына арналған V семестр сұрақтары

 0101000 Дошкольное воспитание, вопросы ІІІ семестра гр.ДО-18

 1304000 Вычислительная техника и ПО, вопросы VII семестра гр.ВТИПО-16

    Тәжірибе күнделігі

Хабарландыру

Сұрақ

Сізге біздің жаңа веб-сайтты ұнайды?

Нәтижелерді қарау